English
TUV
TUV
TUV


SC FORTPRES – CUG S.A. este atestată in conformitate cu următoarele norme :

Personalul sudor este calificat conform standardelor EN 287-1.
Procedurile de sudare sunt conform EN 288-3, EN ISO 15614-1.
Este în curs de implementare Sistemul de Management al Calitatii aferent structurii organizatorice în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 / 2001.