English

AGA 14.04.2017

AGA Ordinara si extraordinara 21.04.2016

Raport current semestrial 30.06.2015

AGA 21-22.04.2015

AGA extraordinara 25-26.02.2015

Situatii 2013

Situatii 2012

Situatii 2011

A.G.A. 26.04.2012

A.G.A. 16.05.2011

Raport anual pentru exercitiul financiar 2006 ©

Raport curent 25.10.2007 ©

Convocator AGA ©

Raport trimestrul III 2007 ©

Convocator ©

Raport anual 2007 ©

Raport curent 25.04.2008 aga extraordinara ©

Raport curent 25.04.2008 ©

Raport de gestiune pe anul 2007 ©

Raportul auditorului la 31.12.2007 ©

Situatii 2008

A.G.A. 26.06.2009

A.G.A. 19.04.2010

Situatii 2009

top