English

Raport curent ©

Balanta 31.12.2012 ©

Bilant 31.12.2012 ©

Convocator AGA ©

Declaratia 1 ©

Declaratia 2 ©

Note 2012 ©

Raportul adm.2012 ©

Raportul auditorului 2012 ©

Situatia capitalului propriu ©

Variatia flux de trez ©

<

top